BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN CÓ DÂY 238JP

BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN CÓ DÂY 238JP

Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Bàn phím điều khiển có dây,dùng để mở rộng bàn phím lập trình cho trung tâm báo động ESC-238W và 2316W
Lượt xem: 486

ESC – 238JP
Kích thước: 135mm x 125mm x 30mm
Trọng lượng: 350g
Bàn phím điều khiển có dây,dùng để mở rộng bàn phím lập trình cho trung tâm báo động ESC-238W và 2316W

 

Thiết bị liên quan

BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN CÓ DÂY 238JP

BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN CÓ DÂY 238JP

BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN CÓ DÂY 238JP

BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN CÓ DÂY 238JP

BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN CÓ DÂY 238JP

BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN CÓ DÂY 238JP