Nghiệp vụ

Thành tích giải thưởng

QUY TRÌNH XỬ LÝ CHÁY NỔ

Ngày đăng : 28/03/2018 - 2:26 PM

Nếu Phát hiện sự cố cháy nổ trong công ty thì xử lý theo Quy trình xử lý cháy nổ như sau

Xem thêm ››

QUY TRÌNH XƯ LÝ CÁC SỰ CỐ

Ngày đăng : 28/03/2018 - 2:14 PM

Khi sự cố xảy ra cần xử lý theo quy trình sau:

Xem thêm ››

Cấp Cứu người bị nạn

Ngày đăng : 18/03/2018 - 3:35 PM

Lưu ý: Trong quá trình liên lạc với bệnh viện không được cúp máy khi chưa có sự phản hồi của bệnh viện. Nhân viên bảo vệ khi sơ cứu...

Xem thêm ››

Kỹ năng ứng xử của một nhân viên chuyên nghiệp

Ngày đăng : 18/03/2018 - 3:33 PM

Không có ai là người hoàn toàn xấu cả. Khi đánh giá con người cụ thể chúng ta thường bị những cách nhìn tĩnh tại, xơ cứng, bị định...

Xem thêm ››

Hướng dẫn sơ cấp cứu các tai nạn lao động thường gặp

Ngày đăng : 18/03/2018 - 3:25 PM

Bỏng do nhiều nguyên nhân: bàn là nóng, bô xe máy, cháy nổ bình ga, hỏa hoạn, nước sôi, hơi nước nóng, điện, hóa chất sinh hoạt, bức xạ...

Xem thêm ››

Nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Nghiệp vụ