Tuyển dụng

Thành tích giải thưởng

Tuyển dụng Chỉ Huy, Đội Trưởng, Nhân viên

Ngày đăng : 11/03/2021 - 11:31 AM

Tuyển dụng Chỉ Huy, Đội Trưởng, Nhân viên

Xem thêm ››

Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng : 02/04/2018 - 9:02 AM

- Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên thường xuyên - Ưu tiên: Bộ đội, công an xuất ngũ, người có kinh nghiệm bảo vệ (có quyết định...

Xem thêm ››

Tuyển dụng Chỉ Huy - Đội trưởng

Ngày đăng : 02/04/2018 - 8:57 AM

- Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên thường xuyên - Ưu tiên: Bộ đội, công an xuất ngũ, người có kinh nghiệm bảo vệ (có quyết định...

Xem thêm ››

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng